VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

Betekenis

Wat betekent nu in essentie de scheiding van wonen en zorg?

Kort door de bocht betekent het voor een zorginstelling dat u voor zzp 1 t/m 3 en op termijn voor zzp 4 geen vergoeding meer van de wooncomponent uit de awbz voor uw exploitatie voor uw klant ontvangt. U ontvangt puur alleen nog vergoeding voor de zorgcomponent, in casu vergoeding voor het verlenen van zorg en geen vergoeding meer voor het beschikbaar stellen van wonen, de vergoeding van de wooncomponent gaat uw klant zelf aan u vergoeden.

Voor zzp 1 t/m 2 gaat is deze regel vanaf 1 januari 2014 van kracht, over de ingangsdatum voor zzp 3 t/m 4 wordt op ambtelijk niveau nog gesteggeld.

Dit betekent dat 2013 in het kader staat van extramuralisering, het buiten de muren brengen van de zorg en inhaken op de visie van de rijksoverheid, ‘laat mensen zo lang mogelijk thuis in hun omgeving wonen zo lang ze kunnen’. Dus zou je zeggen, een plus voor de thuiszorg, maar door het overhevelen van de thuiszorg in de wmo (vergoeding via de gemeentes) en een directe bezuiniging op deze thuiszorg van 75%, gaat hier het beleid volledig mank en wordt de druk wel erg snel neergelegd bij mantelzorgers, hier zal in een lobby het laatste woord ook nog niet over gesproken zijn. Binnen het extramuralisering model en de muren van het zorgcentrum zal creatief gekeken moeten worden om het service&diensten apparaat via andere verdienmodellen exploitabel te krijgen.

In ieder geval zal u kritisch moeten zijn in uw opname beleid van klanten door op termijn een gezonde exploitatie te behouden voor uw huishouding.

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact