VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van scheiding wonen en zorg?

Er zijn verschillende uitgangspunten om de scenario te bepalen hoe om te gaan met de gescheiden wonen en zorg uitdaging. Ten eerste bent u zelf eigenaar van uw gebouw of huurt u uw gebouw, in eerste geval zal u na invoering van de regel ook ‘pandjesbaas’ worden, daarbij afvragend moet een zorginstelling ook vastgoed bezitten en beheren, een totaal andere discipline dan zorg verlenen. Daarbij ontstaat de situatie dat u i.p.v. een traditioneel koppelcontract met uw klant nu een gescheiden contract met uw klant krijgt, 1 voor zorg en 1 voor wonen en kan dat juridisch. Zeker is dat er juridisch uitdagende situaties ontstaan als uw klant overweegt zorg buiten de deur in te kopen en besluit bij u te blijven huren, hoe gaat u daar mee om en wat is uw positie juridisch en wat is deze voor uw huurder. U krijgt in ieder geval te maken met een nieuwe inkomende huuropbrengst die volgens de dwingende huurwet en het woningwaarderingsstelsel die gescheiden wonen en zorg voorschrijft niet voorziet in een huuropbrengst die afdoende is om uw service- en dienstverleningsmodel te bekostigen, wat doet u met uw restaurant en overige facilitaire ruimtes, ad hoc sluiten of zoeken naar andere verdienmodellen of wijk exposure.

in het tweede geval als u huurder bent van uw gebouw, wordt u onderverhuurder van de woning van uw klant, en mag dit juridisch en geeft de coöperatie daar toestemming voor, en kunt u door het scheiden van het woon en zorg contract straks nog met de huuropbrengst van uw woningen het langdurige huurcontract van de coöperatie voldoen, deze zal in zijn moeilijke huidige positie niet snel genegen zijn het lopende huurcontract te heroverwegen.

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact