VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

De zorg nu

Roerige tijden

We zitten zonder meer in roerige zorgtijden. Ten aanzien van tekort aan kwalitatief personeel, de kosten aan het verlenen van zorg in het algemeen en daarmee direct verbonden het zorgvastgoed, wordt u als zorghuisvester steeds meer gedwongen nu te bepalen wat er over 5 à 10 jaar en verder toekomstig gebeurt in de zorg. Onder invloed van steeds wisselende aanbod/omgevingsfactoren, gevoed door de ‘club uit Den-Haag’, als wijzigingen in zzp’s, awbz’z, pgb’s, normatieve huisvesting componenten, zijn visies, doelen en daarbij een goed stuk marketing van essentiële voorwaarden, om uw vastgoed rendabel te laten zijn en te houden in de toekomst, uw zorg vastgoed op een boekhoudkundige manier exploitabel te houden, wellicht duurzaam flexibel te bouwen, de keuze maken voor herbestemming, alsmede, het allerbelangrijkste, een goede mensgerichte zorg te waarborgen.

Anticiperen op uw lokale omstandigheden, ontwikkeling van doelgroepen, demografische ontwikkelingen als vergrijzing, verkleuring, rekening houden met ziektebeelden, zijn hedendaags een must om behoud van uw cliënten kwantum te waarborgen. Aan de vraagzijde van de zorgmarkt ontstaat immers de vraag, als een hoger niveau aan comfort, door WESPS (well educated senior people), die we in de nu inmiddels verouderde bouwhausse van zorggebouwen uit de jaren ’80, niet meer kunnen bieden, zien we particuliere zorghuisvest initiatieven opkomen, thuiszorg woonvormen als optie in de kinderschoenen staat, domotica ontwikkelingen, allemaal bedreigingen, maar ook mooie kansen, wij kunnen u daarmee op een gedegen manier helpen de juiste weg in te slaan…

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact