VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

Werkgebied ouderenhuisvesting

Waar kan vanderoord visions aan bijdragen voor uw organisatie ?

van identiteit, visie, strategie, doelen naar marketing en resultaat.

  • VanderOord Visions ontwikkelt samen met u, naar uw huidige positie en toekomstige marktomstandigheden, een sterke identiteit en een dynamische visie op corporate niveau, huisvesting / vastgoed gebied en zorg verlening, waarop een strategie bepaald wordt, waarin marketing- en communicatie tools zijn, om uw interne en externe doelstellingen te bereiken en bij te dragen aan een rendement vol resultaat van uw huisvesting / vastgoed en vooral mensgerichte zorg.

van ontwerp, engineering naar realisatie.

  • VanderOord Visions  ontwerpt, creëert, engineert en realiseert, samen met u, prettige leefomgevingen voor uw cliënten. Voor alle facetten uit dit traject – van architectuur, advies, vergunningen, directievoering, bouwbegeleiding – kunt u rekenen op een betrouwbare integere partner.

van vastgoed inspectie, technisch beheer, onderhoud naar vervanging.

  • VanderOord Visions inventariseert samen met u, de staat van uw huisvesting / vastgoed, legt dit vast in een dynamisch rapport, waaruit wij voor u een meerjarig onderhoudsplan genereren, uw technisch beheer en onderhoud kunnen budgetteren, fysiek onder directie kunnen laten uitvoeren en adviseren over strategische beslissingen over eventueel uitstel of versnelling van vervanging ten aanzien van lopende visies over uw vastgoed.

onderzoek, haalbaarheidstudie en realisatie van (kleinschalige) zorg (woon)vormen.

  • VanderOord Visions specaliseert zich in onderzoek, haalbaarheid en realisatie van kleinschalige zorgvormen, als intramurale en extramurale pg vormen, zorgboerderijen, thuiszorg woonvormen, alsmede gezondheidcentra, zbc’s en mfa’s met een duurzaam karakter en een uitdaging en voorliefde naar duurzame herbestemming

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact