VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

De zorg straks

Ouderenzorg en -huisvesting straks

We zouden er in de ideale situatie in de samenleving voor moeten zorgdragen dat de financiering van de zorg op een goed niveau blijft. Hoeveel offers willen we daarvoor brengen ? Het verschralen van de financiering zal een polarisatie aan de vraagzijde bewerkstelligen, dit baart zorgen, over de turbo senioren behoeven we ons geen zorgen te maken, deze zoeken hun waarborg van prettig ouder worden in particuliere huisvesting initiatieven of kopen genoeg thuiszorg in, de AAA’s, arme, alleenstaande afhankelijke ouderen daarentegen zijn veroordeeld tot eenzame sociale thuissituaties of tot de zorg en verpleegcentra, we zullen met z’n allen moeten waarborgen dat in deze centra de woon en leefomgeving t.a.v. de verschillende ziektebeelden van een goed niveau blijft, dit in dienstverlening, functionele zin en leefsfeer omstandigheid, met een toekomstig duurzaam karakter.

In de huidige zorg laten we ons te veel leiden door geld, er kan veel meer bereikt worden met minder doen, het gaat maar om 1 ding in de zorg, dat is de cliënt, (lees klant) zonder klant geen brood, het huidige zorg aanbod is zich daar op een uitzondering na, nog niet van doordrongen. In de nieuwe zorg zijn hospitality en LEAN thinking sleutel succes factoren. De ideale situatie laat van uit een mensgerichte zorg een 3-delige eenheid zien, die elkaar als een vliegwiel versterken, nl;

 1. leefbare prettige omgevingen
  • goede doordachte architectuur draagt bij aan prettig verblijven en inspirerend werken
  • er moet ruimte en ruimschootse aantrekkelijkheid zijn voor familie en vrienden
 2. gezonde organisatie
  • gemotiveerde geïnspireerde medewerkers
  • tevreden cliënten
  • betere marktpositie en resultaat
 3. betere zorg
  • respectvolle en liefdevolle relatie tussen cliënt en zorgverlener
  • ruimte voor eigen keuzes van cliënt
  • gezond eten en drinken
  • uitstekende zorgverlening

Een klant is de belangrijkste bezoeker van onze zaak. Hij is niet van ons afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van hem. Hij verstoort ons werk niet. Hij is het doel van ons werk. Hij is geen buitenstaander van ons werk. Hij is een deel ervan. Wij doen hem geen plezier door hem van dienst te zijn. Hij doet ons een plezier door ons de gelegenheid te geven hem van dienst te kunnen zijn….Mahatma Ghandi….

 

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact