VanDerOord Visions | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397

Beheer en onderhoud

Om uw gebouw in een optimale conditie te houden na de realisatie is het beheer er van een een juiste weg om in te slaan. Met de geplande exploitatiekosten en een meerjaren onderhoudsplanning als uitgangspunt kunnen we voor u de kwaliteit van uw gebouw in de juiste conditie houden. Voor bestaande gebouwen doen wij eerst een 0-meting van waaruit een exploitatiebegroting en een meerjaren planning voor onderhoud wordt gepland en gebudgetteerd. Met onze technische vastgoed kennis kunnen wij u van een onafhankelijke expertise voorzien.

vanderoord visions heeft participaties in:

Recente Tweets

Contact